News e Curiosità

  • Valido fino al: 30.11.-1

Itinerario

Piccolo Dizionario di viaggio:

Grazie: Arigato
Molte grazie: Arigato gozaimasu
Di niente: Douitashimashite
Per favore: Douzo
Scusa: sumimasen, shitsurei shimasu
Buon giorno: O hayou gozaimasu
Buona sera (fino alle 6): Kon-nichiwa
Buona sera: Konbanwa
Buona notte (prima di dormire): Oyasuminasai
Non capisco: Wakarimasen
Che ora è?: Nanji desuka.
Come si dice questo in [giapponese]?: Kore wa [nihongo] de nan to iimasuka?
Parli Inglese?: Anata wa Eigo (Inglese)go wo hanasemasuka
Ciao: Kon-nichiwa
Addio: Sayounara
Come ti chiami?: Anata no namae wa nan to iimasu ka?
Piacere di conoscerla: O-ai dekite ureshii desu.
Come stai?: O-genki desu ka
Facendo spese
Quanto costa questo ?: Korewa ikura desuka.
Che cos'è questo?: korewa nan desuka.
Me lo tengo: Sore wo kaimasu.
Mi piacerebbe comprare...: Sore wo kaitai nodesu.
Hai ...?: ... wa arimasuka.
Accettano le carte di credito?: Kurejiti to kahdo de kaemasuka.
Viaggi
Dov'è...?: ... wa doko desuka.
Quanto viene tutto?: Unchin wa ikura desuka.
Un biglietto per..., per favore: Kippu wo ichimai onegaishimasu.
Dove andate?: Dokoe ikimasuka.
Dove abiti?: Dokoni sunde imasuka.
Ci sono posti liberi per questa notte?: Aita heyaga arimasuka.

Condividi

Lascia un commento

Stai commentando come ospite.

Giappone Giapponese

Piccola guida sul Giappone

Italian English